Home

De Stichting Jobs-Score is op verzoek van de Gemeente Rotterdam opgericht op 18 augustus 2008 als voortzetting van de Stichting Top Score.

Wij hebben projecten om mensen met verschillende achtergronden werkgelegenheid te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan:

– Dak- en thuislozen;

– Verslaafden en ex- verslaafden;

– Mensen met lichamelijke en/of psychische problemen.

Door deze dagactiviteiten wil de Stichting Jobs-Score zorgen dat deze mensen het gevoel krijgen ergens bij te horen en te kunnen functioneren in de maatschappij. Dit om uiteindelijk de mensen te laten re-integreren naar een reguliere baan.

 header